Stranica 60.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Salkić Džemal Meho 1941. Hranča 09.05.1992. Hranča Salkić Fahrudin Ibrahim 1970. Rovaši 06.10.1992. Lemino brdo Salkić Hajro Vahid 1979. BIječeva 11.07.1995.   Salkić Hamed Mehmed 1938. Hranča 09.05.1992. Hranča Salkić Hašid…

Nastavi čitanje →

Satranica 61.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Selimović Elizabet Sabit 1963. Abdulići 11.07.1995.   Selimović Elvir Hasan 1974. Zalužje 11.07.1995.   Selimović Elvir Huso 1975. Pervani 11.07.1995.   Selimović Esed Avdo 1933. Pervani 14.05.1993.   Selimović Hajrudin Bajro…

Nastavi čitanje →

Stranica 62.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Sinanović Junuz Junuz 1956. Urisići 25.10.1992. Fakovići Sinanović Kemal Nurif 1937. Poloznik 11.07.1995.   Sinanović Meho Šemso 1953. Glogova 11.07.1995.   Sinanović Mensur Himzo 1973. Zalužje 11.07.1995.   Sinanović Muriz Rahman…

Nastavi čitanje →

Stranica 63.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Smajić Jusuf Ismet 1972. Voljavica 11.07.1995.   Smajić Murat Bilal 1973. Pobuđe 11.07.1995.   Smajić Nurija Nurif 1967. Pobuđe 11.07.1995.   Smajić Nusret Atif 1959. Bratunac 16.01.1993. Jezero Smajlović Adem Ramo…

Nastavi čitanje →

Stranica 64.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Sulejmanović Avdulah Suljkan 1956. Konjevići 11.07.1995.   Sulejmanović Bego Huso 1968. Konjevići 11.07.1995.   Sulejmanović Enes Hasan 1974. K. Polje 11.07.1995.   Sulejmanović Fadil Alija 1957. Luka 20.05.1992. Borkovac Sulejmanović Ibrahim…

Nastavi čitanje →

Stranica 65.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Suljić Mevludin Džemal 1957. Mihaljevići 11.07.1995.   Suljić Mirfet Mehmed 1970. Mihaljevići maj 1992. Mihaljevići Suljić Refik Alija 1968. Voljavica 11.07.1995.   Suljić Rifet     Mihaljevići maj. 1992. Mihaljevići Suljić…

Nastavi čitanje →

Stranica 66.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Šaćirović Vahid Emin 1928. Glogova 09.05.1992. Glogova Šaćirović Zahid     Glogova 09.05.1992. Glogova Ščulić Mirsad Safet 1975. Bjelovac 26.05.1992.   Šečić Abid Salih 1960. Pirići 11.07.1995.   Šečić Fahrudin Zaim…

Nastavi čitanje →

Stranica 67.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Talović Tifa Selmo 1938. Glogova     Talović Uzeir Huso 1927. Glogova 09.05.1992. Glogova Tihić Enver Zahir 1969. Voljavica 11.07.1995.   Tihić Safet Reuf 1952. Biljača 11.07.1995.   Tihić Zahir Nusref…

Nastavi čitanje →

Stranica 68.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Zildžić Avdulah Edhem 1974. Tegare 11.07.1995.   Zildžić Ekrem Šemso 1962. Tegare 11.07.1995.   Zildžić Hasan Sabit 1974. Tegare 10.09.1992. Tegare Zildžić Kada Sabit 1935. Tegare 11.07.1995.   Zildžić Pašaga Sadidin…

Nastavi čitanje →