Stranica 10.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Begzadić Ezedin Amil 1970. Sikirići 11.07.1995.   Begzadić Hajrudin Alija 1954. Pirići 11.07.1995.   Begzadić Hajrudin Hakija 1954. Pirići 11.07.1995.   Begzadić Kemal Zuhdija 1965. Pirići 08.08.1993. Dugo Polje Begzadić Latifa…

Nastavi čitanje →

Stranica 11.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Borić Suljo Husejn 1957. Pobuđe 11.07.1995.   Bošnjak Alija Ramo 1941. Voljavica 11.07.1995.   Bošnjak Amir Alija 1975. Voljavica 11.07.1995.   Bošnjaković Meho Mehmed 1946. Vlasenica 11.07.1995.   Buljubašić Bego  …

Nastavi čitanje →

Stranica 12.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Čivić Sejfulah Rešid 1961. Suha 10.05.1992. Bratunac Čivić Senusija Suljo 1958. Voljavica 11.07.1995.   Čohadarević Hasan Himzo 1965. Hrnčići 11.07.1995.   Čokerović Elvir Fejzo 1976. Orlica 11.07.1995.   Čokerović Fejzet Fejzo…

Nastavi čitanje →

Stranica 13.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Dedić Adem Ćamil 1967. Gerovi 11.07.1995.   Dedić Ćazim Džemal 1955. Skugrići 11.07.1995.   Dedić Dževad Suljo 1973. Pobuđe 05.06.1994. Srebrenica Dedić Edin Ejub 1976. Pobuđe 11.07.1995.   Dedić Ejub Mujo…

Nastavi čitanje →

Stranica 14.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili   rođenja rođenja nestanka nestanka   Delić Safet Ramo 1974. Voljavica 11.07.1995.   Delić Samir Mehmedalija 1973. Bratunac 10.05.1992. Bratunac Delić Selim Omer 1944. Glogova 11.07.1995.   Delić Senahid Behaija 1962. Glogova 04.01.1993. Glogova Delić Suad Selim 1966. Glogova…

Nastavi čitanje →

Stranica 15.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Đelić Almaz Mehmed 1956. Blječeva 17.09.1992. Blječeva Đelić Fatima   Blječeva 29.07.1992. Blječeva Đelić Fejzo Omer 1980. Blječeva 11.07.1995.   Đelić Mehmed Omer 1926. Blječeva 11.07.1995.   Đelić Ramo Omer 1970….

Nastavi čitanje →

Stranica 16.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Džanić Mesud Ramiz 1970. Podčauš 11.07.1995.   Džanić Mevludin Ismet 1960. Podčauš 11.07.1995.   Džanić Mevludin Zuhdo 1953. Bratunac 11.07.1995.   Džanić Muhidin Halid 1967. Podčauš 06.09.1992. Podčauš Džanić Nedžad Huso…

Nastavi čitanje →

Stranica 17.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Golić Ramo Latif 1955. Glogova 02.06.1992. Glogova Golić Rifet Hajdar 1970. Glogova 10.05.1992. Glogova Golić Sadik Alija 1971. Glogova 11.07.1995.   Golić Šerif Mustafa 1935 Glogova 10.05.1992 Glogova Gračanlić Azir Hamed…

Nastavi čitanje →

Stranica 18.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Hajdarević Sabit Numo 1957. Močevići 11.07.1995.   Hajdarević Sakib Sinan 1971. Pobuđe 14.03.1993. Pobuđe Hajdarević Sead Ćamil 1974. Pobuđe 11.07.1995.   Hajdarević Sinan Omer 1938. Pobuđe 11.07.1995.   Hajdarević Šaban Husein…

Nastavi čitanje →

Stranica 19.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Hasanović Besim Avdo 1977. Pobuđe 11.07.1995.   Hasanović Besim Edhem 1970. Pobuđe 11.07.1995.   Hasanović Besim Edhem 1977. Pirići 11.07.1995.   Hasanović Dževad Džemail 1972. Glogova 20.02.1994 Stublići Hasanović Ejub Ohran…

Nastavi čitanje →