Stranica 4.   
 
Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili
    rođenja rođenja nestanka nestanka
   
Alić Bahrija Ćamil 1970. Biljača 16.01.1993. Zalužje
Alić Behaija Nurif 1952. Voljavica 11.07.1995.  
Alić Ćamil Safet 1966. Konjevići 11.07.1995.  
Alić Ćamil Murat 1947. Biljača 11.07.1995.  
Alić Dahmo   1958. Bratunac 11.07.1995.  
Alić Esad Ibro 1966. Voljavica 11.07.1995.  
Alić Esad   Zapolje 21.06.1992. Zapolje
Alić Fadil Ibro 1935. Tegare 10.09.1992. Tegare
Alić Fadil Mujo 1965. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Hajdar Omer 1940. Biljača 11.10.1993. Blječeva
Alić Hajro Ibrahim 1964. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Hajrudin Atif 1954. Voljavica 13.07.1992. Banovići
Alić Hajrudin Hasan 1948. Bratunac 15.06.1992. Čauš
Alić Hajrudin Omer 1968. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Hakija Meho 1946. Hrnčići 11.07.1995.  
Alić Halima   Bratunac 20.05.1992. Borkovac
Alić Hamid   Bratunac 20.05.1992. Borkovac
Alić Hasan Šaban 1974. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Hatidža   Zapolje 05.08.1992. Zapolje
Alić Hidajet Ibro 1967. Biljača 21.05.1992. N. Kasaba
Alić Himzo Atif 1944. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Husein Nezir 1949. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Ibrahim Ahmo 1957. Voljavica 11.07.1995.  
Alić Ibrahim Alija 1945. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Ibro Murat 1937. Biljača 11.07.1995.  
Alić Ibro Omer 1943. Biljača 11.07.1995.  
Alić Ismet Atif 1945. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Izet Ismet 1962. Voljavica 11.07.1995.  
Alić Izet Ragib 1961. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Jusuf Juso 1948. Voljavica 11.07.1995.  
Alić Jusuf Hurem 1950. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Kadmir Ibrahim 1975. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Kadrija Ćamil 1975. Biljača 11.07.1995.  
Alić Kiram Hajdar 1962. Biljača 15.04.1993. Zalazje
Alić Mahmut Ahmet 1971. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Medo Mustafa 1958. Voljavica 11.07.1995.  
Alić Mehmed Avdija 1964. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Mehmed Halid 1952. Glogova 24.12.1992. Glogova
Alić Meho Osman 1974. Hrnčići 11.07.1995.  
Alić Mesud Nurif 1950. Voljavica 11.07.1995.  
Alić Mesud Jusuf 1977. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Mevludin Ahmo 1962. Bratunac 11.07.1995.  
Alić Mevludin Mustafa 1971. Abdulići 11.07.1995.  
Alić Mirsad Mevludin 1974. Biljača 11.07.1995.  
Alić Muhidin Mustafa 1971. Abdulići 11.07.1995.  
Alić Mujo Muharem 1968. Voljavica 11.07.1995.  
 
   

Komentariši