Stranica 3.



   
 
Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili
  rođenja rođenja nestanka nestanka
 
Ahmetović Vasvija Ibiš 1920. Lonjin 1992.  
Ahmetović Zijad Mujo 1976. Poloznik 11.07.1995.  
Ahmić Ahmo Jusuf 1957. Jagodnja 11.07.1995.  
Ahmić Amir Safet 1976. Jagodnja 11.07.1995.  
Ahmić Avdo Nazif   Voljavica 13.05.1992. Voljavica
Ahmić Aziz Salko 1964. Jagodnja 11.07.1995.  
Ahmić Edhem Sulejman 1937. Voljavica 11.07.1995.  
Ahmić Emina Mujo 1956. Bratunac 1992. Bratunac
Ahmić Hasib Rifet 1972. Voljavica 11.07.1995.  
Ahmić Idriz Ibrahim 1960. Pobuđe 11.07.1995.  
Ahmić Ismet Omer 1947. Voljavica 11.07.1995.  
Ahmić Izet Ibrahim 1960. Suha 10.05.1992. Bratunac
Ahmić Mensur Mehmed 1966. Suha 02.02.1993. Zalužje
Ahmić Mirsad Hasib 1975. Voljavica 11.07.1995.  
Ahmić Mehmed Sulejman 1942. Voljavica 11.07.1995.  
Ahmić Nazif Avdo 1966. Voljavica 11.07.1995.  
Ahmić Omer Ismet 1973. Voljavica 15.07.1995. Baljkovica
Ahmić Rifet Omer 1949. Voljavica 11.07.1995.  
Ahmić Sabahudin Selim 1977. Suha 11.07.1995.  
Ahmić Sabit Jusuf 1959. Jagodnja 11.07.1995.  
Ahmić Safet Edhem 1967. Voljavica 27.01.1993. Zalužje
Ahmić Safet Hamid 1942. Jagodnja 11.07.1995.  
Ahmić Sabina Selim 1974. Suha 11.07.1995.  
Ahmić Senad Ahmet 1965.   11.07.1995.  
Akšamović Rajif Jusuf 1977. Pobuđe 11.07.1995.  
Akšamović Rašid Mehmed 1964. Pobuđe  
Alihodžić Ekrem Idriz 1972. Podčauš 11.07.1995.  
Alihodžić Izet Hamza   Glogova 11.07.1995.  
Alihodžić Izet Himzo 1960. Podčauš 11.07.1995.  
Alihodžić Musadet Munis 1979. Bratunac 11.07.1995.  
Alihromić Hajdar Alija 1954. Drinjača 15.07.1992. Glogova
Alivuković Izet Ismet 1956. Rakovac 11.07.1995.  
Alić Abdurahman Rahman 1942. Hrnčići 11.07.1995.  
Alić Avdulah Zajko 1942. Pervani 11.07.1995.  
Alić Abid Selman 1956. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Adil Bego 1957. Voljavica 07.01.1993. Andrići
Alić Admir Ahmet 1975. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Ahmet Osman 1968. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Ahmet Mahmut 1943. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Ahmo Alija 1940. Voljavica 03.09.1992. Voljavica
Alić Ajša Meho 1917. Jagodnja 1992.  
Alić Alija Omer 1963. Voljavica 21.05.1995. N. Kasaba
Alić Almir Azem 1975. Pirići 11.07.1995.  
Alić Arnira Tegare   05.08.1992. Tegare
Alić Atif Himzo 1974. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Azem Šaban 1953. Pirići 11.07.1995.  
 
   

Komentariši