Stranica 2.   
 
Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili
    rođenja rođenja nestanka nestanka
   
Ahmetović Fatima Lutvo 1957. Hrnčići
1992.
 
Ahmetović Fikret Enes 1962. Lonjin 01.06.1992. Ređići
Ahmetović Fuad Šećan 1970. Lonjin 01.06.1992. Ređići
Ahmetović Galib Hakija 1952. Krasnopolje 21.05.1992. N. Kasaba
Ahmetović Hajro Bajro 1978. Glogova 11.07.1995.  
Ahmetović Hajrudin Ibrahim 1965. Pobuđe 11.07.1995.  
Ahmetović Hakija Haso 1942. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Hakija Hasan 1976. Poloznik 11.07.1995.  
Ahmetović Haša Ibro 1934. Lonjin 1992..  
Ahmetović Husein Muharem 1962. Pirići 16.05.1992. Poloznik
Ahmetović Ibrahim Adem 1935. Pobuđe 11.07.1995.  
Ahmetović Ibro Mujo 1946. Hrnčići 12.04.1992. Srebrenica
Ahmetović Idriz Ibrahim 1960. Pobude 11.07.1995.  
Ahmetović Ismet Omer 1946. Poloznik 11.07.1995.  
Ahmetović Izet   1949. Lonjin 11.07.1995.  
Ahmetović Junuz Ibrahim 1951. Pobuđe 10.07.1992. Pobuđe
Ahmetović Kasim Abdulah 1977. Konjevići 11.07.1995.  
Ahmetović Kiram Kasim   Bratunac 10.05.1992. Bratunac
Ahmetović Mehmed Ramo   Pirići 13.11.1992. Pirići
Ahmetović Mehmedalija Hasan 1948. Podčauš 16.01.1993. Jezero
Ahmetović Meho Mehmed 1976. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Mevlid Mehmed 1971. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Mevludin Ejub 1967. Pobuđe 11.07.1995.  
Ahmetović Mirsad Ibrahim 1969. Pobuđe 04.07.1992. Mravinjci
Ahmetović Mirsad Mujo 1975. Poloznik 11.07.1995.  
Ahmetović Mirsad Salčin 1962. Lonjin 01.06.1992. Redžići
Ahmetović Muharem Mujo 1953. Konjevići 11.07.1995.  
Ahmetović Mujo Ramo 1927. K. Polje 11.07.1995.  
Ahmetović Mustafa Mujo 1949. K. Polje. 11.07.1995.  
Ahmetović Nermin Mehmedalija 1973. Podčauš 08.08.1992. Obadi
Ahmetović Nezir Ohran 1966. Glogova 11.07.1995.  
Ahmetović Osman Ramo 1937. Poloznik 11.07.1995.  
Ahmetović Ramadan Šećo 1955. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Ramiz Muharem 1950. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Sadik Mehmed 1970. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Sakib Enes 1969. GIogova 11.07.1995.  
Ahmetović Salko Salih 1964. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Samir Enez 1976. Glogova 11.07.1955.  
Ahmetović Samir Ramo 1976. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Sejdefa Ibrahim 1971. Pirići 14.12.1992. Loznička rijeka
Ahmetović Sejdefa Ibrahim 1971. Bjelovac 1992.  
Ahmetović Senad Kiram 1974. Podčauš 11.07.1995.  
Ahmetović Smail Mehmed   Pirići 14.12.1992. Loznička rijeka
Ahmetović Suad Ramiz 1976. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Sulejman Ramo 1935. Konjevići 11.07.1995.  
Ahmetović Šefik Šerif 1955. Glogova 13.12.1992. Kamenica
 
   

Komentariši