Stranica 1.   
 
Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili
  rođenja rođenja nestanka nestanka
 
Ademović Bajro Hamid 1942. Jagodnja 11.07.1995.  
Ademović Elvir Hamid 1977. Jagodnja 11.07.1995.  
Ademović Enver Adem 1969. Jagodnja 11.07.1995.  
Ademović Fatmir Džemal 1980. Pobuđe 11.07.1995.  
Ademović Hamed Adem 1957. Jagodnja 11.07.1995.  
Ademović Hamid Adem 1955. Jagodnja 11.07.1995.  
Ademović Hariz Adem 1972. Jagodnja 11.07.1995.  
Ademović Ohran Adem 1951. Voljavica 11.07.1995.  
Ademović Sinan Bajro 1970. Jagodnja 11.07.1995.  
Ademović Džemo Džemal 1974. Pobuđe 11.07.1995.  
Ademović Džemail Mujan 1957. Pobuđe 11.07.1995.  
Ademović Ševal Bajro 1969. Jagodnja 11.07.1995.  
Aganović Adil Atif 1966. Podčauš 13.05.1992. Podčauš
Aganović Sabit Atif 1970. Podčauš 11.07.1995.  
Ahmetović Abdulah Ibrahim 1949. Konjevići 11.07.1995.  
Ahmetović Adil Ibrahim 1958. Pobuđe 11.07.1995.  
Ahmetović Avdurahman Ramo 1961. Kostijerevo 06.02.1993. Hrnčići
Ahmetović Azem Šećo 1956. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Bahrija Sejfo 1973. Glogova 11.07.1995.  
Ahmetović Derviš Ahmet 1955. Hrnčići 21.03.1993. Veresinje
Ahmetović Džemail Derviš 1976. Hrnčići 11.07.1995.  
Ahmetović Džemal Ramo 1946. Pirići 11.07.1995.  
Ahmetović Dževad Murat 1960. Krasnopolje 11.07.1995.  
Ahmetović Edin Avdo 1978. Glogova 11.07.1995.  
Ahmetović Ejub Adem 1939. Pobuđe 11.07.1995.  
Ahmetović Eldin Omer 1977. Pobuđe 11.07.1995.  
Ahmetović Emir Sejfo 1976. Glogova 11.07.1995.  
Ahmetović Enez Edhem 1958. Mihaljevići 13.05.1992. Slapašnica
Ahmetović Enez Salko 1942. Glogova 11.07.1995.  
Ahmetović Ermin Mehmedalija 1972. Podčauš 08.08.1992. Obadi
 
   

Komentariši