Stranica 0.

      A Ademović, Aganović, Ahmetović A Ahmetović A Ahmetović, Ahmić, Akšamović, Alihodžić, Alivuković, Alić A Alić A Alić A Alić, Aljić, Aljkanović, Arifović, Arnautović, Atanović, Atić, Avdagić, Avdić A, B Avdić, Avdurahmanović, Babajić, Bajić, Bajraktarević B Bajraktarević, Bajramović, Bašić, Bečić, Bećirović, Beganović B Beganović, Begić, Begović, Begzadić B Begzadić, Bektić, Bešić, Bitići, Blažević,…

Nastavi čitanje →

Stranica 1.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili   rođenja rođenja nestanka nestanka   Ademović Bajro Hamid 1942. Jagodnja 11.07.1995.   Ademović Elvir Hamid 1977. Jagodnja 11.07.1995.   Ademović Enver Adem 1969. Jagodnja 11.07.1995.   Ademović Fatmir Džemal 1980. Pobuđe 11.07.1995.   Ademović Hamed Adem 1957. Jagodnja…

Nastavi čitanje →

Stranica 2.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Ahmetović Fatima Lutvo 1957. Hrnčići 1992.   Ahmetović Fikret Enes 1962. Lonjin 01.06.1992. Ređići Ahmetović Fuad Šećan 1970. Lonjin 01.06.1992. Ređići Ahmetović Galib Hakija 1952. Krasnopolje 21.05.1992. N. Kasaba Ahmetović Hajro…

Nastavi čitanje →

Stranica 3.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili   rođenja rođenja nestanka nestanka   Ahmetović Vasvija Ibiš 1920. Lonjin 1992.   Ahmetović Zijad Mujo 1976. Poloznik 11.07.1995.   Ahmić Ahmo Jusuf 1957. Jagodnja 11.07.1995.   Ahmić Amir Safet 1976. Jagodnja 11.07.1995.   Ahmić Avdo Nazif   Voljavica…

Nastavi čitanje →

Stranica 4.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Alić Bahrija Ćamil 1970. Biljača 16.01.1993. Zalužje Alić Behaija Nurif 1952. Voljavica 11.07.1995.   Alić Ćamil Safet 1966. Konjevići 11.07.1995.   Alić Ćamil Murat 1947. Biljača 11.07.1995.   Alić Dahmo  …

Nastavi čitanje →

Stranica 5.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili   rođenja rođenja nestanka nestanka   Alić Mujo Rahman 1939. Hrnčići 11.07.1995.   Alić Mujo Hasib 1966. Brakovci 11.07.1995.   Alić Muriz Hasib   11.07.1995.   Alić Muriz Šahin   Biljača 14.12.1992. Voljavica Alić Mustafa Suljo 1949. Abdulići 11.07.1995….

Nastavi čitanje →

Stranica 6.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Alić Suad Šaban 1976. Jagodnja 14.04.1993. Srebrenica Alić Sufret Ragib 1964. Zapolje 11.07.1995.   Alić Taib Šahin 1970. Biljača 03.10.1992. Biljača Alić Vahdet Ibrahim 1969. Jagodnja 11.07.1995.   Alić Vasvija Himzo…

Nastavi čitanje →

Stranica 7.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili   rođenja rođenja nestanka nestanka   Avdić Kadir Husein 1956. Pobuđe 11.07.1995.   Avdić Kadrija Ibrahim 1965. Joševa 11.07.1995.   Avdić Kemal Ismet 1971. Joševa 11.07.1995.   Avdić Mahmut Ahmet 1949. Joševa 06.08.1992. Bijeli kamen Avdić Mehmed Ahmet 1952….

Nastavi čitanje →

Stranica 8.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Bajraktarević Mustafa Zaim 1949. Suha 11.07.1995.   Bajramović Dževad Šemso 1950. Mihaljevići 12.05.1992. Bratunac Bajramović Fikret Bahrija 1966. Glogova 1992.   Bajramović Mirsad Hamdija 1962. Mihaljevići 24.03.1993. Baljkovica Bajramović Nurija Sead…

Nastavi čitanje →

Stranica 9.

      Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili     rođenja rođenja nestanka nestanka     Beganović Safet Muharem 1947. Glogova 25.05.1992. Blječeva Beganović Suad Safet 1975. Glogova 25.05.1992. Blječeva Beganović Vehid Huso 1954. Glogova 09.05.1992. Glogova Beganović Vejsudin Vejsil 1978. Glogova 11.07.1995.   Begić Fejzo Hasan…

Nastavi čitanje →